Bí thư Kiên Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đồng chí Đỗ Thanh Bình (cầm hoa), Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Đỗ Thanh Bình (cầm hoa), Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Đỗ Thanh Bình (cầm hoa), Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Lên top