Bí thư Hậu Giang được nghỉ hưu sớm từ đầu năm 2018

Ông Trần Công Chánh trong lần tiếp xúc với nông dân.
Ông Trần Công Chánh trong lần tiếp xúc với nông dân.