Bí thư Hải Phòng được phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top