Bí thư Hà Nội yêu cầu thực hiện “Nhiệm vụ kép” ngày Chủ nhật 23.5

Bí thư Hà Nội yêu cầu thực hiện "nhiệm vụ kép" trong ngày bầu cử.
Bí thư Hà Nội yêu cầu thực hiện "nhiệm vụ kép" trong ngày bầu cử.
Bí thư Hà Nội yêu cầu thực hiện "nhiệm vụ kép" trong ngày bầu cử.
Lên top