Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Phải tính đến phương án cách ly từng khu phố

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Sở Y tế. Ảnh: hanoi.gov
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Sở Y tế. Ảnh: hanoi.gov
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Sở Y tế. Ảnh: hanoi.gov
Lên top