Bí thư Hà Nội: Những vấn đề phức tạp phải bàn bạc kỹ, không được duy ý chí

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ quán triệt Nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Hà Nội
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ quán triệt Nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Hà Nội
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ quán triệt Nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Hà Nội
Lên top