Bí thư Hà Nội kiến nghị Chính phủ thống nhất rút ngắn chương trình giáo dục

Bí thư Thành uỷ Hà Nội tại Hội nghị sáng 10.4.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội tại Hội nghị sáng 10.4.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội tại Hội nghị sáng 10.4.
Lên top