Bí thư Hà Nội: "Chống dịch như chống giặc", nhanh đẩy lùi đợt dịch COVID-19

Bí thư Hà Nội yêu cầu nhanh chóng đẩy lùi đợt dịch. Ảnh Bệnh viện K được phong tỏa: Tô Thế
Bí thư Hà Nội yêu cầu nhanh chóng đẩy lùi đợt dịch. Ảnh Bệnh viện K được phong tỏa: Tô Thế
Bí thư Hà Nội yêu cầu nhanh chóng đẩy lùi đợt dịch. Ảnh Bệnh viện K được phong tỏa: Tô Thế
Lên top