Bí thư Hà Nội: Cần ngăn chặn tối đa tình trạng lây chéo trong bệnh viện

Lên top