Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bí thư Đinh La Thăng: “TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục của khu vực Đông Nam Á”