Bí thư Đinh La Thăng: “Những sáng kiến của kiều bào là ngân hàng ý tưởng quý giá mà TP luôn cần”