Bí thư Đinh La Thăng: Năm 2017 ưu tiên số 1 là giải quyết ùn tắc giao thông