Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bí thư Đinh La Thăng: Khẩn trương hỗ trợ người dân sau sự cố vỡ nắp cống gây ngập