Bí thư Đinh La Thăng đánh trống khai giảng Trường mầm non Việt Anh