Bí thư Đắk Lắk: Mời người dân hiến kế để phát triển địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết sẽ mời người tài hiến kế phát triển Đắk Lắk. Ảnh: HL
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết sẽ mời người tài hiến kế phát triển Đắk Lắk. Ảnh: HL
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết sẽ mời người tài hiến kế phát triển Đắk Lắk. Ảnh: HL
Lên top