Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được đề cử bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được đề cử bầu làm Tổng thư ký Quốc hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được đề cử bầu làm Tổng thư ký Quốc hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được đề cử bầu làm Tổng thư ký Quốc hội.
Lên top