Bí thư Đà Nẵng: Khó khăn là "phép thử" năng lực lãnh đạo, điều hành

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Lên top