Bí thư, Chủ tịch huyện Ba Vì vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 34. Ảnh: UBKTTW.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 34. Ảnh: UBKTTW.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 34. Ảnh: UBKTTW.
Lên top