Bí thư cấp uỷ không là người địa phương: Tránh tình trạng nể nang, bè phái

Ông Vũ Trọng Kim (ĐBQH đoàn Hải Dương). Ảnh: Q.H
Ông Vũ Trọng Kim (ĐBQH đoàn Hải Dương). Ảnh: Q.H
Ông Vũ Trọng Kim (ĐBQH đoàn Hải Dương). Ảnh: Q.H
Lên top