Bí thư cấp uỷ không là người địa phương: Hiệu quả của công việc là thước đo đánh giá cán bộ

Tính đến hết tháng 9.2020, đã có 13 tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.Vương
Tính đến hết tháng 9.2020, đã có 13 tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.Vương
Tính đến hết tháng 9.2020, đã có 13 tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.Vương
Lên top