Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương: Cán bộ được giới thiệu phải là người giỏi

Ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: X.H
Ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: X.H
Ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: X.H
Lên top