Bí thư Cao Bằng Lại Xuân Môn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho ông Lại Xuân Môn. Ảnh: Phương Hoa
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho ông Lại Xuân Môn. Ảnh: Phương Hoa
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho ông Lại Xuân Môn. Ảnh: Phương Hoa
Lên top