Bí thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân được giới thiệu bầu làm Phó Chủ tịch Nước

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân được Chủ tịch Nước đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước. Ảnh: An Giang
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân được Chủ tịch Nước đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước. Ảnh: An Giang
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân được Chủ tịch Nước đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước. Ảnh: An Giang
Lên top