Bị tấn công khủng bố, Pháp tang thương trong ngày Quốc Khánh