Quảng Nam:

Bị ô tô tông từ phía sau trên quốc lộ 1A, một cô gái tử vong tại chỗ