Bệnh viện Ung Bướu TPHCM không thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng?

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ liên quan đến việc xử lý vi phạm gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc.
Bệnh viện Ung Bướu TPHCM không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ liên quan đến việc xử lý vi phạm gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc.
Bệnh viện Ung Bướu TPHCM không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ liên quan đến việc xử lý vi phạm gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc.
Lên top