Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh TTXVN
Lên top