Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào cờ trước giờ lên đường sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: ĐSQ Australia
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào cờ trước giờ lên đường sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: ĐSQ Australia
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào cờ trước giờ lên đường sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top