Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh Bộ Y tế cung cấp
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh Bộ Y tế cung cấp
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh Bộ Y tế cung cấp
Lên top