Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN
Lên top