Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bến xe ngày Tết quạnh vắng bất thường, tại sao?