Bến Tre: Triều cường, sóng biển gây nhiều thiệt hại