Bến Tre: Phát động thi đua “Đồng khởi mới” và “Công dân Đồng khởi”

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - ông Phan Văn Mãi - chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: K.Q
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - ông Phan Văn Mãi - chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: K.Q
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - ông Phan Văn Mãi - chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: K.Q
Lên top