Bến Tre bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cảnh Kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre. Ảnh: Đ.K
Cảnh Kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre. Ảnh: Đ.K
Cảnh Kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre. Ảnh: Đ.K
Lên top