Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị khu vực phía Nam

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao tặng bằng khen cho các giảng viên đạt loại xuất sắc, Ảnh: Thành An
Ông Nguyễn Xuân Thắng trao tặng bằng khen cho các giảng viên đạt loại xuất sắc, Ảnh: Thành An
Ông Nguyễn Xuân Thắng trao tặng bằng khen cho các giảng viên đạt loại xuất sắc, Ảnh: Thành An
Lên top