Bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khoá XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 2, khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 2, khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 2, khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top