Bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Thủ đô Hà Nội). Ảnh: TTBC
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Thủ đô Hà Nội). Ảnh: TTBC
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Thủ đô Hà Nội). Ảnh: TTBC
Lên top