Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thái Bình.khóa XX. Ảnh MD
Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thái Bình.khóa XX. Ảnh MD
Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thái Bình.khóa XX. Ảnh MD
Lên top