Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Bay cùng cảm xúc - Uống cùng cảm xúc” với Vietjet & Coca-Cola