Bầu trực tiếp bí thư tại đại hội: Tổ chức khách quan, ngăn chặn bè phái

Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở trong buổi giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”.
Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở trong buổi giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”.
Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở trong buổi giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”.
Lên top