Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng, khẳng định uy tín nhân sự được chọn

Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Phương Hoa trúng cử trực tiếp Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy (Hà Nội) tại đại hội. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Phương Hoa trúng cử trực tiếp Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy (Hà Nội) tại đại hội. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Phương Hoa trúng cử trực tiếp Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy (Hà Nội) tại đại hội. Ảnh: T.Vương
Lên top