Bầu đủ 54 đại biểu HĐND TP.Cần Thơ khoá X

Cử tri đi bỏ phiếu tại Cần Thơ. Ảnh: T.V
Cử tri đi bỏ phiếu tại Cần Thơ. Ảnh: T.V
Cử tri đi bỏ phiếu tại Cần Thơ. Ảnh: T.V
Lên top