Bầu đại biểu Quốc hội khoá mới, tránh tình trạng vận động không lành mạnh

Toàn cảnh kỳ họp 8, Quốc hội khoá XIV. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh kỳ họp 8, Quốc hội khoá XIV. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh kỳ họp 8, Quốc hội khoá XIV. Ảnh Nhật Bắc
Lên top