Bầu cử sớm nơi đảo xa

Lực  lượng làm nhiệm vụ bầu cử chuyển thùng phiếu, hồ sơ từ tàu lên đảo Hòn Khoai chuẩn bị công tác bầu cử sớm. Ảnh: Nhật Hồ
Lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử chuyển thùng phiếu, hồ sơ từ tàu lên đảo Hòn Khoai chuẩn bị công tác bầu cử sớm. Ảnh: Nhật Hồ
Lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử chuyển thùng phiếu, hồ sơ từ tàu lên đảo Hòn Khoai chuẩn bị công tác bầu cử sớm. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top