Bầu cử phải bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top