Bầu cử đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Phiên họp thứ 5 về báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Cần Thơ. Ảnh: Minh Ánh
Phiên họp thứ 5 về báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Cần Thơ. Ảnh: Minh Ánh
Phiên họp thứ 5 về báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Cần Thơ. Ảnh: Minh Ánh
Lên top