Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn:

Bầu chọn cán bộ không thể vì cơ cấu mà bỏ qua các tiêu chuẩn

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn. 
Ảnh: Xuân Hải
Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn. Ảnh: Xuân Hải
Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn. Ảnh: Xuân Hải
Lên top