Bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội: Phát huy tính dân chủ trong Đảng

Các đại biểu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.Vương
Lên top