Bầu Bí thư Thành ủy Đông Hà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Hội nghị lần thứ 30, khóa XVI do Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức. Ảnh: TH.
Hội nghị lần thứ 30, khóa XVI do Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức. Ảnh: TH.
Hội nghị lần thứ 30, khóa XVI do Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức. Ảnh: TH.
Lên top