Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Bắt vợ” vì sau nhiều lần tỏ tình không được cô gái đồng ý